φρονεω

φρονεω
    φρονέω
    1) чувствовать, ощущать
    

(μηδὲ ζῆν μηδὲ φ. Plat.)

    θανὼν δ΄ οὐ φρονῶν Aesch. — бесчувственный мертвец;
    ἐμὲ τὸν ἔτι φρονέοντ΄ ἐλέησον Hom. — пожалей меня, еще чувствующего (т.е. пока я еще жив);
    ἐλεητὺν φ. Hom. — испытывать сострадание

    2) быть в здравом уме, быть (благо)разумным, сознательным
    

νοῦς καλῶς φρονῶν Soph. — благоразумие;

    τὸ φρονοῦν Plut. — здравый смысл;
    τοῦ φρονεῖν ἐξιστάναι τινά Xen. — лишать кого-л. рассудка;
    μέ φ. Aesch. или κακῶς φ. Soph. — лишиться рассудка (ср. 4);
    φρονῶν ἔπρασσον Soph. — он поступил сознательно (преднамеренно);
    ἥ φρονοῦσα ἡλικία или ἥ ἡλικία τοῦ φρονεῖν Aeschin. — разумный (сознательный) возраст;
    οὐκ εὖ φρονεῖς Arph. — ты не в своем уме

    3) думать, мыслить, размышлять
    

(Hom.; ἄλλα φ. καὴ ἄλλα λέγειν Her.)

    φ. καίρια Soph. — рассуждать дельно;
    εἰδέναι τε καὴ φ. Plat. — познавать и мыслить;
    εὖ φ. περί τι Her. — верно судить о чем-л.;
    ἶσόν τινι φ. Hom. и τὸ αὐτό (τὰ αὐτά) τινι φ. Her. — быть одного мнения с кем-л.;
    ἄριστοι μάχεσθαί τε φ. τε Hom. — сильные как воинской доблестью, так и умом

    4) замышлять, предполагать, намереваться
    

(φ. ποιεῖν τι Hom.)

    ᾗπερ φρονέω Hom. — как я замышляю;
    κακῶς φ. Hom. — замышлять недоброе (ср. 2);
    ἀμφὴς φ. Hom. — иметь разные намерения;
    τά τινος φ. Xen., Plut. — быть с кем-л. заодно, быть на стороне кого-л.

    5) быть настроенным, расположенным
    

οὐ τὰ ἄριστα φ. Thuc. — находиться в мрачном настроении;

    φ. ἄριστά τινι Arph. — относиться самым благожелательным образом к кому-л.;
    εὖ φρονῶ τὰ σά Soph. — я глубоко предан(а) тебе;
    μέγα φ. Hom., Lys., Isocr., Xen. — быть надменным, гордиться, (о животных) быть неукротимым;
    μέγα φ. ἐφ΄ ἑαυτῷ Xen. — высоко мнить о себе;
    μικρὸν καὴ ταπεινὸν или ἔλαττον φ. Dem. — быть исполненным смирения, быть скромным;
    ὀρθῶς φ. πρὸς τὰς πημονάς Aesch. — сохранять душевное равновесие в бедствиях;
    εὖ φ. τοῖς ἠγγελμένοις Aesch. — радоваться известиям

    6) стремиться, устремляться (мыслью)
    

ὄπιδα φ. ἐνὴ φρεσίν Hom. — стремиться к мщению;

    ἰθὺς φ. Hom. — устремляться прямо вперед;
    ἄλλῃ φρονέοντες ἐπεπλέομεν HH. — мы собирались плыть в другом направлении;
    εἰρηνικὰ φ. Plut. — мечтать о мире;
    φ. ἀληθηΐην Her. — быть правдивым;
    φ. μεῖζον ἢ κατ΄ ἄνδρα Soph. — стремиться к тому, что человеку недоступно;
    ἀρχαϊκὰ φ. Arph. — быть склонным к старине

    7) принимать во внимание, иметь в виду, помнить
    

φρόνει νιν ὡς ἥξοντα Soph. — имей в виду, что он придет


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "φρονεω" в других словарях:

 • φρονέω — to be minded pres subj act 1st sg (epic doric ionic aeolic) φρονέω to be minded pres ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic parad form) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • φρονεῖτον — φρονέω to be minded pres imperat act 2nd dual (attic epic) φρονέω to be minded pres opt act 2nd dual φρονέω to be minded pres ind act 3rd dual (attic epic) φρονέω to be minded pres ind act 2nd dual (attic epic) φρονέω to be minded imperf ind act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • φρονεῖτε — φρονέω to be minded pres imperat act 2nd pl (attic epic) φρονέω to be minded pres opt act 2nd pl φρονέω to be minded pres ind act 2nd pl (attic epic) φρονέω to be minded imperf ind act 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • φρονῆτε — φρονέω to be minded pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) φρονέω to be minded pres subj act 2nd pl φρονέω to be minded pres ind act 2nd pl (doric aeolic) φρονέω to be minded imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • φρονῇ — φρονέω to be minded pres subj mp 2nd sg φρονέω to be minded pres ind mp 2nd sg φρονέω to be minded pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • φρονέετε — φρονέω to be minded pres imperat act 2nd pl (epic ionic) φρονέω to be minded pres ind act 2nd pl (epic ionic) φρονέω to be minded imperf ind act 2nd pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • φρονέῃ — φρονέω to be minded pres subj mp 2nd sg (epic ionic) φρονέω to be minded pres ind mp 2nd sg (epic ionic) φρονέω to be minded pres subj act 3rd sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • φρονήσουσι — φρονέω to be minded aor subj act 3rd pl (epic) φρονέω to be minded fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) φρονέω to be minded fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • φρονήσουσιν — φρονέω to be minded aor subj act 3rd pl (epic) φρονέω to be minded fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) φρονέω to be minded fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • φρονήσω — φρονέω to be minded aor subj act 1st sg φρονέω to be minded fut ind act 1st sg φρονέω to be minded aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεφρονηκότα — φρονέω to be minded perf part act neut nom/voc/acc pl φρονέω to be minded perf part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»